Away småhuse©

Småhuse i Away serien er identitetsskabende elementer, der danner rum for ophold, opbevaring

og overdækning

Away småhuse er fleksible i opbygningen med uanede muligheder for individuel tilpasning ved valg af materialer og farver. Kun fantasien sætter begrænsning for arkitekturen i facader og tage, der kan udføres i næsten ubegrænsede designs.

Grønne tage kan afhjælpe vandproblemer ved de stigende nedbørsmængder, hvor tagvegetation er et godt alternativ, der forbedrer klimaet

Husene opbygges i moduler, men herefter tilpasses alle elementer individuelt. Facade- og tagfla- der udskiftes let, hvis man ønsker et andet design med tiden

Se produkter og projekter for nærmere information